ДГ "Радост"
Детска градина в село Йоаким Груево

Административни услуги

Прикачени документи

Харта на клиента за административната дейност
Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителя
Вътрешни правила за административно обслужване
Заявление за предоставяне на обща подкрепа
Заявление за издаване на УП-3 за осигурителен трудов стаж
Заявление за издаване на УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход
Заявление за издаване на дубликат на Удостоверение за задължително предучилищно образование
Заявление за постъпване в детска градина
Харта на клиента за административната дейност
Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителя
Вътрешни правила за административно обслужване
Заявление за предоставяне на обща подкрепа
Заявление за издаване на УП-3 за осигурителен трудов стаж
Заявление за издаване на УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход
Заявление за издаване на дубликат на Удостоверение за задължително предучилищно образование
Заявление за постъпване в детска градина