ДГ "Радост"
Детска градина в село Йоаким Груево

Бюджет

Прикачени документи

Утвърден бюджет 2024г.
Утвърден бюджет 2024г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДГ „Радост“ към 31.12.2023г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДГ „Радост“ към 30.09.2023г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДГ „Радост“ към 30.06.2023г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДГ „Радост“ към 31.03.2023г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДГ „Радост“ към 30.09.2023г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДГ „Радост“ към 30.06.2023г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДГ „Радост“ към 31.03.2023г.
Утвърден бюджет 2023г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДГ „Радост“ към 31.03.2022г.
Отчет за касово изпълнение на бюджет на ДГ „Радост“ към 30.09.2022г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДГ „Радост“ към 30.06.2022г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДГ „Радост“ към 31.03.2022г.
Утвърден бюджет 2022г.
Отчет за касово изпълнение на бюджет на ДГ „Радост“ към 31.12.2021г.
Отчет за касово изпълнение на бюджет на ДГ „Радост“ към 30.09.2021г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДГ „Радост“ към 30.06.2021г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДГ „Радост“ към 30.06.2021г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДГ „Радост“ към 31.03.2021г.
Утвърден бюджет 2021г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДГ „Радост“ към 31.12.2020г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДГ „Радост“ към 30.09.2020г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДГ „Радост“ към 30.06.2020г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДГ „Радост“ към 31.03.2020г.
Утвърден бюджет 2020г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДГ „Радост“ към 31.12.2019г.
Утвърден бюджет 2019г.