ДГ "Радост"
Детска градина в село Йоаким Груево

Екип

Директор:

Елена Учкова - магистър, Втора ПКС

 

Педагогически специалисти:

Недялка Грозданова - бакалавър, Пета ПКС

Йорданка Маджева - магистър, Втора ПКС

Дияна Георгиева - бакалавър

Цветака Димитрова - бакалавър, Трета ПКС

Виктория Шопова - бакалавър

Ивелина Желязкова - магистър

Севда Иванова - бакалавър, Пета ПКС

Вероника Василева - магистър, Пета ПКС

Елена Червенкова - магистър, Пета ПКС

Величка Динева - бакалавър

 

Медицински сестри:

Мария Георгиева - медицинска сестра - здравен кабинет

Таня Костова - медицинска сестра - яслена група

Стефани Жекова - медицинска сестра - яслена група

 

ЗАС-Домакин:

Паулина Динчева

 

Готвач:

Светлана Динчева - с квалификация за длъжността

 

Помощник–възпитатели:

Гергана Костова - с квалификация за длъжността

Русалина Илиева - с квалификация за длъжността

Петя Динчева-Белчева - с квалификация за дллъжността

Ирина Георгиева  - с квалификация за дллъжността

Михаела Ангелова - с квалификация за дллъжността

 

Огняр:

Слави Малинов