ДГ "Радост"
Детска градина в село Йоаким Груево

Достъп до обществена информация

Заявления се подават всеки работен ден от 8:00  до 15:00ч.

Адрес: с. Йоаким Груево , ул. “Седемнадесета“ № 20

Електронен адрес: info-1602912@edu.mon.bg

Лице за контакт: Елена Учкова – директор;

Елеонора Илиева - ЗАС – домакин;

тел. 0884699755