ДГ "Радост"
Детска градина в село Йоаким Груево

Тема: Успешното общуване!Техники за задаване на въпроси и подходи за взаимодействие.Място на провеждане: Х-л "България", Хаск. мин. бани Период на провеждане: 28-29.05.22г.Начален час:11:00 ч. Обучителна орг-я: Макс Смарт Иновейшън ЕООД бр. у-ци:7